Arenaer
[imagemap]
Under NM'96 skal det brukast to arenaer som begge ligg i Stryn kommune.

Det er ca 25 km mellom dei to arenaene (ca 25 min køyretid).© Dravle & Klubb 1995-96
14.12.95 15:02