Om denne tenesta
[imagemap]


!Bruksanvisning

Her er nokre clue for å nytte denne tenesta fullt ut.

  • Vil du ha absolutt siste informasjon og resultat frå NM'96, bør du lese "Siste nytt"-spalta på førstesida.
  • Eit klikk på NM-logoen øverst til venstre på kvar side vil alltid bringe deg tilbake til førstesida.
  • Ytterst på den øverste og nederste skiljelinja finst eit område som heiter "tilbake". Eit klikk her vil bringe deg eit hakk tilbake i web-hierarkiet.
  • Vil du sende meldingar til oss, kan du bruke brev-symbolet heilt nederst på kvar side.

!Generelt om tenesta

Denne tenesta blir driven av Dravle & Klubb ved Svein Arild Bergset. Sidene blir drivne av Dravle & Klubb i nært samarbeid med NM arrangøren.

Sidene blir i tida før NM, oppdatert når det kjem ny informasjon som er interessant. Under sjølve NM, i tida 20.januar 1996 til 2.februar 1996, vil sidene bli oppdatert dagleg. Bla vil offisielle resultatlister bli lagt ut så snart dei er tilgjengelege.

Informasjon og bildematerialet er henta frå den offisielle NM-brosjyra utgjeven av hovedkomitèen for NM'96, og anna informasjon frå hovedkomitèen. Artiklar og info er også henta frå Fjordingen si NM-avis, samt ordinære utgåver av Fjordingen og Firda. Andre kjelder er notert på dei respektive sider.

Resultat-service er ved Hego Timing System.

På vegne av Dravle & Klubb:
Svein Arild Bergset


1Andre ski-sider på nettet

VM på ski '97 Den norske skibasen
Sportweb Magasinet Skisport
Nagano Olympic Winter Games International Ski Federation© Dravle & Klubb 1995-96
01/21/96 23:20