Øving:
10 km klassisk jaktstart, kvinner
[imagemap]
Dato 25.januar
Tid 12.00
Stilart klassisk
Stad Ullsheim
Tittelforsvarar Anita Moen Guidon
Startliste startliste
Resultat resultat
Kommentar Andre del av jaktstart. Første del, 5km fri teknikk, går 24.januar
Teknisk delegert Hermod Bjørkestøl


© Dravle & Klubb 1995-96
01/17/96 15:21