Øving:
10 km fri teknikk, menn
[imagemap]
Dato 24.januar
Tid 10.00
Stilart fri teknikk
Stad Ullsheim
Tittelforsvarar Bjørn Dæhlie
Startliste startliste
Resultat resultat
Kommentar Første del av jaktstart. Andre del, 15km klassisk, går 25.januar
Teknisk delegert Hermod Bjørkestøl


© Dravle & Klubb 1995-96
01/17/96 15:24