Øving:
15 km klassisk jaktstart, menn
[imagemap]
Dato 25.januar
Tid 10.30
Stilart klassisk
Stad Ullsheim
Tittelforsvarar Bjørn Dæhlie
Startliste startliste
Resultat resultat
Kommentar Andre del av jaktstart. Første del, 10km fri teknikk, går 24.januar
Teknisk delegert Hermod Bjørkestøl


© Dravle & Klubb 1995-96
01/17/96 15:23