Øving:
30 km klassisk, kvinner
[imagemap]
Dato 28.januar
Tid 09.00
Stilart klassisk
Stad Ullsheim
Tittelforsvarar Marit Mikkelsplass
Startliste startliste
Resultat resultat
Teknisk delegert Hermod Bjørkestøl


© Dravle & Klubb 1995-96
01/17/96 15:23