Øving:
30 km fri teknikk, menn
[imagemap]
Dato 20.januar
Tid 10.00
Stilart fri teknikk
Stad Ullsheim
Tittelforsvarar Vegard Ulvang
Startliste startliste
Resultat resultat
Teknisk delegert Hermod Bjørkestøl


© Dravle & Klubb 1995-96
01/17/96 15:23