Øving:
3x5 km stafett, kvinner
[imagemap]
Dato 21.januar
Tid 13.45
Stilart 1.klassisk, 2.klassisk, 3.fri teknikk
Stad Ullsheim
Tittelforsvarar Trysilgutten
Startliste startliste
Resultat resultat
Teknisk delegert Hermod Bjørkestøl


© Dravle & Klubb 1995-96
01/17/96 15:22