Øving:
50 km klassisk, menn
[imagemap]
Dato 28.januar
Tid 11.00
Stilart klassisk
Stad Ullsheim
Tittelforsvarar Bjørn Dæhlie
Startliste startliste
Resultat resultat
Teknisk delegert Hermod Bjørkestøl


© Dravle & Klubb 1995-96
01/17/96 15:22