Øving:
5 km fri teknikk, kvinner
[imagemap]
Dato 24.januar
Tid 12.00
Stilart fri teknikk
Stad Ullsheim
Tittelforsvarar Inger Helene Nybråten
Startliste startliste
Resultat resultat
Kommentar Første del av jaktstart. Andre del, 10km klassisk, går 25.januar
Teknisk delegert Hermod Bjørkestøl


© Dravle & Klubb 1995-96
01/17/96 15:22