Øving:
Hopp lagkonkurranse
[imagemap]
Dato onsdag 31.januar
Tid 18.00
Stad Bjørkelibakken
Tittelforsvarar Sør-Trøndelag
Startliste startliste
Resultat resultat
Teknisk delegert Per Ove Pedersen
Konglevn.1
0875 Oslo
Rennleiar Ola Ødegård
1.dommar Kolbjørn Asphaug
Dommarar A Kari H.Solstad, Akershus
B Kolbjørn Asphaug, Sør-Trøndelag
C Narve Lundekvam, Sogn & Fjordane
D Torvald Mala, Hordaland
E Otto Håkonsen, Buskerud
Måledommarsjef Tor Nakken, Møre & Romsdal


© Dravle & Klubb 1995-96
01/31/96 13:29