Øving:
Hopp normal bakke
[imagemap]
Dato 1.februar
Tid 13.30
Stad Bjørkelibakken
Tittelforsvarar Arve Vorvik
Startliste startliste
Resultat resultat
Teknisk delegert Per Ove Pedersen
Konglevn.1
0875 Oslo
Dommarar K.Asphaug, Sør-Trøndelag
N.Lundekvam, Sogn & Fjordane
O.Håkonsen, Buskerud
T.Mala, Hordaland
K.H.Solstad, Akershus
MD: T.Nakken, Møre & Romsdal


© Dravle & Klubb 1995-96
01/17/96 15:22